Medocentrum.cz - obchod moderního včelaře

Rašelinná studánka  Nevíme přesně kdy byla tato studánka postavena. Od pana Dražana, který je přímý soused a pamětník, víme, že studánka může být stará cca 100 let. Je také možné, že sloužila sklářům, kteří chodili z místní sklářské hutě ( dnes se toto místo v lese nazývá Sklená huť ) do Zadních a Předních Hutí, kde měli své domky.                                                                                                                                                                                            Místo pro vznik studánky je velice příhodné. Celé okolí studánky se nachází na cca 1 m vrstvě rašeliny, která je v mnoha místech silně podmáčená.